Tag: streszczenie szczegółowe konrad wallenrod

Konrad Wallenrod

Konrad Wallenrod – Przedmowa Nie zostało jeszcze wyjaśnione w jaki sposób Litwa, wychodząc ze swoich lasów i bagien zdołała podbić i ujarzmić sąsiednie narody. W czasach gdy Zakon Teutoński podbił już Prusów, państwo litewskie rozciągało się od Morza Bałtyckiego do Czarnego. Jednak szybkość podbojów nie pozwoliła na wykształcenie się siły, która mogłaby spoić jego różne części. W późniejszym okresie państwo…