Tag: pan tadeusz księga x emigracja jacek

Pan Tadeusz – Księga X – Emigracja Jacek

Gdy w folwarku Sopliców kończyła się bitwa, na niebie zbierały się ciemne chmury wróżąc potężną burzę. Ocaleni Moskale i szlachta zaczęli chować się w zabudowaniach, a zaraz potem z nieba lunął deszcz. Burza była bardzo silna więc nikt ani nie wychodził z folwarku ani tam nie przybywał. Wiadomość więc o tym co się tu działo nie rozniosła się po okolicy,…