Tag: mickiewicz biografia

Adam Mickiewicz – biografia autora

Urodził się w wigilię świąt Bożego Narodzenia w 1798 roku w rodzinie drobnoszlacheckiej. Miejscem narodzin był folwark Zaosie nieopodal Nowogródka lub samo to miasto, jak twierdzą niektórzy badacze. Jego ojciec, Mikołaj, i matka, Barbara z Majewskich, mieli jeszcze czterech synów. Starszego od Adama Franciszka oraz młodszych Aleksandra, Jerzego i Antoniego, zmarłego wcześnie. W latach 1807 – 15 młodzieniec uczęszczał do…