Regulamin

REGULAMIN

Właścicielem serwisu streszczenie.com.pl jest firma Kowalskimark Joanna Kowalska z siedzibą w 09-300 Żuromin, ul. Główna 71, Będzymin.

Ilekroć w regulaminie tym jest mowa o „stronie” lub „serwisie” dotyczy to serwisu streszczenie.com.pl.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem, przed przystąpieniem do używania strony.

Przez używanie strony, rejestrację konta oraz czytanie i pobieranie treści, akceptujecie postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązujecie się do przestrzegania jego postanowień.

Jeżeli nie zgadzacie się, z którymś jego zapisem, prosimy o nie używanie strony.

Każdy z użytkowników dobrowolnie może założyć konto podając niezbędne dane. Dane osobowe będą przetwarzane przez właściciela serwisu, który jest administratorem tych danych zgodnie przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.; zwana dalej: u.o.d.) w celach marketingowych i promocyjnych.

Każdy użytkownik może zażądać usunięcia kego konta oraz związanych z tym kontem danych kontaktując się z administratorem serwisu korzystając z formularza kontaktowego lub wysyłając prośbę na adres email: admin@streszczenie.com.pl.

Każdy użytkownik, który założy konto i spełni odpowiednie warunki, uzyskuje dostęp do Wypracowań oraz streszczeń w formacie pdf znajdujących się w portalu.

Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do zawieszania lub usuwania konta użytkowników, którzy naruszają postanowienia regulaminu lub każdego niezgodnego z prawem używania strony i serwisu.

Właściciel serwisu zastrzega sobie ponad to prawo do zawieszania lub usuwania konta użytkowników bez podania przyczyn.

Regulamin ten może być modyfikowany w zależności od potrzeb. Aktualny regulamin publikowany zawsze będzie na tej stronie.

Jeżeli po zmianach nadal używać będziesz strony i serwisów streszczenie.com.pl, oznaczać to będzie że wszelkie zmiany są przez Ciebie akceptowane.

Prawa autorskie

Wszelkie materiały i treści publikowane i wyświetlane na stronach serwisu, włączając tekst, grafikę muzykę, nazwy, loga, znaki firmowe, video oraz oprogramowanie należą do właściciela serwisu.

Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji

Używasz strony, jej zawartości oraz usługi i każdego elementu uzyskanego za pomocą strony, na własne ryzyko. Strona, jej zawartości oraz usługi i każdy element uzyskany za pomocą strony, są dostarczane w stanie „takim jakie są” i „jak zostały udostępnione”, bez jakiejkolwiek wyraźnej gwarancji. Zarówno serwis, jak i każda osoba z nią związana, nie daje jakichkolwiek gwarancji kompletności, niezawodności, jakości, bezpieczeństwa, dokładności czy dostępności strony oraz jej zawartości.

Powyższe nie ma wpływu na gwarancje, które nie mogą być wyłączone lub ograniczone ze względu na obowiązujące przepisy prawa.

Ograniczenia odpowiedzialności

W żadnym przypadku serwis i związane z nim w jakikolwiek sposób osoby, nie odpowiadają za jakiekolwiek szkody, na podstawie jakiejkolwiek teorii prawnej, powstałe w wyniku użytkowania bądź zaniechania użycia serwisu, jakiejkolwiek strony powiązanej z nim w jakikolwiek sposób, jakiejkolwiek zawartości znajdującej się na stronie lub stronach z nią powiązanych lub jakiejkolwiek usługi bądź elementów uzyskanych za pomocą strony lub stron z nią powiązanych, w tym jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, celowe, przypadkowe, wtórne lub karne uszkodzenia, łącznie z, ale nie ograniczone do, zranieniami, bólami i cierpieniami, dolegliwościami emocjonalnymi, stratami finansowymi, stratami wszelkich oszczędności, stratami korzyści i wartości, utratą danych, niezależnie od tego czy spowodowane to zostało przez delikt (włączając zaniedbanie), zerwanie kontraktu lub z innego powodu, nawet jeżeli można było to przewidzieć.

Powyższe nie ma wpływu na odpowiedzialność, która nie może być wyłączona lub ograniczona ze względu na obowiązujące przepisy prawa.

Użytkownicy mogą w każdej chwili usunąć swoje konto.

Zgody

Rejestracja i używanie strony streszczenie.com.pl jest równoznaczne z:

  1. Wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych użytkownika przez serwis  zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach marketingowych, obejmujące przesyłanie informacji drogą elektroniczną lub pocztową. Niniejsza zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel przetwarzania. Użytkownik oświadcza, że został poinformowana/y o przysługującym mu prawie dostępu do treści swoich danych osobowych oraz możliwości ich poprawiania, jak również prawie wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
  2. Wyrażeniem zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez serwis zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *