Bibliografia

Źródła:

 1. Anonim tzw. Gall, Kronika polska, tłum. R. Grodecki, Wrocław 2008.
 2. Długosz J., Roczniki czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego, księgi 1-11, Warszawa 1961-1985.
 3. Jan di Piano Carpini, Historia Mongołów, [w:] Spotkanie dwóch światów. Stolica apostolska a świat mongolski w połowie XIII wieku. Relacje powstałe w związku z misją Jana di Piano Carpiniego do Mongołów, red. J. Strzelczyk Poznań 1993.
 4. Kronika wielkopolska, tłum. K. Abgarowicz, Warszawa 1965.
 5. Kosmasa kronika Czechów, tłum. M. Wojciechowska, Warszawa 1968.

Opracowania:

 1. Contamine P., Wojna w średniowieczu, Gdańsk  – Warszawa 2004.
 2. Dziewanowski W., Zarys dziejów uzbrojenia w Polsce, Kraków 1989.
 3. Głosek M., Późnośredniowieczna broń obuchowa w zbiorach polskich, Warszawa ? Łódź 1996.
 4. Grabarczyk T. Piechota zaciężna Królestwa Polskiego w XV wieku, Łódź 2000.
 5. Królikiewicz T., Historia broni siecznej, Warszawa 2008.
 6. Kwaśniewicz W., 1000 słów o broni białej i uzbrojeniu ochronnym, Warszawa 1981.
 7. Nadolski A., Lądowa technika wojskowa od połowy X do połowy XII wieku, w: Polska technika wojskowa do 1500 roku, pod red. A. Nadolskiego, Warszawa 1994, s. 31 – 92
 8. Nadolski A., Lądowa technika wojskowa od połowy XII wieku do roku 1333, w: Polska technika wojskowa do 1500 roku, pod red. A. Nadolskiego, Warszawa 1994, s. 108 – 159
 9. Nadolski A., Polska broń, broń biała, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1974.
 10. Nadolski A., Studia nad uzbrojeniem polskim w X, XI i XII wieku. Acta Archaelogica Universotatis Lodziensis nr 3, Łódź 1954.
 11. Nowak T. M., Z dziejów techniki wojennej w dawnej Polsce, Warszawa 1965.
 12. Nowakowski A., Lądowa technika wojskowa od roku 1334 do końca XV wieku. Uzbrojenie indywidualne, w: Polska technika wojskowa do 1500 roku, pod  red. A. Nadolskiego, Warszawa 1994, s. 198 – 249
 13. Nowakowski P. A., Arsenały domowe rycerstwa polskiego w średniowieczu, Toruń 2006.
 14. Szymczak J., Lądowa technika wojskowa od roku 1344 do końca XV wieku. Sprzęt i technika oblężnicza, w: Polska technika wojskowa do 1500 roku, pod red. A. Nadolskiego, Warszawa 1994, s. 257 – 270
 15. Wawrzonowska Z., Uzbrojenie i ubiór rycerski Piastów śląskich od XII do XIV wieku, Acta Archaeologica Lodziensia nr 25, Łódź 1976.
 16. Żygulski Z. jr., Broń w dawnej Polsce na tle uzbrojenia Europy i Bliskiego Wschodu, Warszawa 1982.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

stat4u