Chłopi – Tytuł powieści

Jest on krótki i wyrazisty. Wyraźnie informuje czytelnika o tym, kto jest podmiotem powieści a jednocześnie przedmiotem opisu. Celem autora było opisanie jednej grupy społecznej i pomimo tego, że społeczność ta posługuje się językiem polskim, nie chodziło mu o opisanie jedynie polskich chłopów. Podobnie egzystują chłopi również w innych częściach świata a ogólnikowy tytuł podkreśla uniwersalność powieści.

Chłopi – miejsce i czas akcji>>

  • Plemiona

Chłopi – Tytuł powieści
Oceń to streszczenie
stat4u