Chłopi – narracja i kompozycja

Narracja

W powieści możemy znaleźć trzy rodzaje narracji:

Wiejskiego gaduły, posługującego się gwarą chłopską, będącego członkiem opisywanej społeczności, choć bardziej wykształconym i utalentowanym. Opisuje on np. bójkę Antka z ojcem.

Realistycznego obserwatora, który współczesnym autorowi językiem opisuje pewne wydarzenia, zastępując wiejskiego gadułę (opis powrotu uczestników walki o las).

Młodopolskiego stylizatora opisującego wewnętrzne przeżycia bohaterów oraz naturę.

Kompozycja

W powieści przenikają się wzajemnie cztery warstwy lub inaczej porządki:

  • fabularny, zdarzeniowy
  • prac ludzkich związanych z rytmem przyrody
  • obyczajowo – obrzędowo – religijny; składają się na niego różnego rodzaju obrzędy religijne, święta, ceremonie, uroczystości; niektóre z nich powtarzające się co rok
  • egzystencjalny, ukazujący ludzki los, sprawy życia i śmierci, podążanie zgodnie z nieodwracalnym przeznaczeniem
<<Chłopi – wątki powieści | Chłopi – plan wydarzeń>>

  • Plemiona

Chłopi – narracja i kompozycja
Oceń to streszczenie
stat4u