Chłopi – miejsce i czas akcji

lipce_reymontowskie

Domek Reymonta w Lipcach Reymontowskich.
Data: 27 maja 2005
Autor: Krzysztof T. miw

Akcja powieści rozgrywa się w miejscowości Lipce w okolicy Tymowa. Wieś ta, jako Lipce Reymontowskie istnieje naprawdę i znajduje się w okolicy Skierniewic. Autor pracował tam na kolei i w tym czasie zbierał materiały do swoich dzieł dotyczących stanu chłopskiego. Jednak wieś opisana w powieści nie jest odzwierciedleniem tej realnej. Jest ona wyraźnie wytworem wyobraźni Reymonta. Nikt z bohaterów nie wspomina również o żadnym większym mieście polskim. Wyjątkiem jest Warszawa, gdzie Kozłowa udaje się po swoje sieroty oraz gdzie uczą się Jasio i syn młynarza. Tymów natomiast nie jest realną miejscowością. Powieściowe Lipce są wsią znajdującą się w zaborze rosyjskim. Świadczy o tym używana waluta, ruble, stójkowi i strażnicy. Akcja rozgrywa się na pewno po roku 1864, roku w którym nastąpiło uwłaszczenie chłopów. Część z nich jest właścicielami ziemskimi.

Nie wiemy jednak dokładnie, w którym roku mają miejsce wydarzenia opisane w powieści. Czas akcji jest jednak określony. Obejmuje on cztery pory roku od września do lipca. Ukazane w tym czasie zostały obrzędy świąteczne, poza Nowym Rokiem. Było to celowe działanie autora, który nie chciał określać konkretnego roku. Cała akcja wkomponowana została w cykl dzienny. Określana jest poprzez zakres wykonywanych prac rolniczych i zdarzenia typowe dla życia ludzkiego. W Lipcach nie ma zegarów, które wybijałyby określone godziny. Najważniejszym wyznacznikiem pory dnia jest słońce. Możemy jedynie domyślać sie określonej daty. W powieści znaleźć można aluzję do powstania styczniowego, w którym brali udział na pewno Jacek i Kuba Socha, a prawdopodobnie i Maciej Boryna. Jest to już jednak czas przeszły. Innym odniesieniem jest opowieść Pietrka, który powrócił z wojska po pięcioletniej służbie. Opowiada, że brał udział w wojnie rosyjsko – tureckiej w 1878 roku. Mógł wrócić ok. 1882 roku. Natomiast brat dziedzica, pan Jacek, powrócił z zesłania na Syberię. Mogła go objąć amnestia, która miała miejsce w 1883 roku.

<<Chłopi – Tytuł powieści | Chłopi – wątki powieści>>

  • Plemiona

Chłopi – miejsce i czas akcji
Oceń to streszczenie
stat4u