Chłopi jako powieść młodopolska

O takim charakterze tej powieści decyduje bogactwo konwencji literackich oraz obecność typowego dla epoki narratora, który wykorzystuje charakterystyczne porównania, epitety i zaskakujące przenośnie.

Konwencje literackie:

Realizm

Obrazy życia wsi przechodzące od rozbudowanych opisów przyrody, obrzędów, obyczajów czy świąt do codziennych zajęć domowych, w gospodarstwie oraz okresowych prac polowych związanych z cyklem natury. Szczegółowo opisani zostają również bohaterowie, których w powieści znaleźć możemy cały przekrój. Mają oni cechy typowe dla swojej klasy społecznej ale również indywidualne, które wyróżniają każdego z nich ze zbiorowości, w której żyją.

Naturalizm

To przyroda w dużej mierze decyduje o tym jak postępują bohaterowie. Innymi czynnikami jest dziedziczenie, nierozerwalnie związane z każdą rodziną oraz żywiołowość natury ludzkiej, która pcha bohaterów do różnego rodzaju działania.

Impresjonizm

Opisy przyrody i przeżyć ludzkich charakteryzujące się nastrojowością i poetyckością.

Symbolizm

Śmierć Boryny, symbolizująca związek chłopa z ziemią.

<<Chłopi – tematyka i problematyka powieści | Chłopi jako epopeja>>

  • Plemiona

Chłopi jako powieść młodopolska
Oceń to streszczenie
stat4u