Chłopi jako epopeja

Wielostronność i wielowarstwowość to cechy powieści, które zbliżają ją do epopei. Pisaliśmy już wielokrotnie o wielości opisów codziennego życia chłopów. Są one drobiazgowe i dotyczą wielu aspektów tego życia. Dodatkowo ważne w tym przypadku są opisy przyrody, ukazujące ją w różnych miesiącach, bez upiększeń zarówno z jej pięknem jak i brzydotą. Charakterystyczną cechą powieści jest też wielość bohaterów o różnych charakterach i osobowościach, którzy na kartach powieści żyją, cierpią i bawią się.

Charakterystyczną cechą jest też aojdyczny narrator. Prezentuje on opisywany świat z pewnością kogoś kto poznał ten świat zarówno od środka jak i od zewnątrz. Opisywaną wieś ukazuje on w sposób obiektywny bez zbędnych komentarzy. Bohaterowie mają cechy zarówno dobre jak i złe. Ich życie ma strony jasne ale też i ciemne. Ogólnie jednak narrator sympatyzuje z tą zbiorowością tworzącą odrębną formację kulturową.

Charakterystycznym bohaterem dla epopei klasycznej jest zbiorowość. Tutaj reprezentuje ją gromada. Składają sie na nią zwyczajni ludzie, którzy wraz z rozwojem akcji przekształcają się w postacie heroiczne. Takimi stają się Boryna, Antek czy Hanka. Ich przemiana odbywa się w momencie dla wsi przełomowym. Odchodzą stare porządki, a wraz z nowymi pojawiają się nowi bohaterowie. To nowe reprezentują Roch, Antek czy Mateusz, w których budzi się świadomość zarówno społeczna jak i narodowa.

  • Plemiona

Są w końcu w powieści typowe dla epopei obszerne opisy przyrody wraz z personifikacjami, animizacjami oraz homeryckimi porównaniami. Są drobiazgowe opisy obyczajów a także wyszczególnienie chłopskich rodów, co ma miejsce przed bitwą o las.

<<Chłopi jako powieść młodopolska | Chłopi – przydatne cytaty>>
Chłopi jako epopeja
Oceń to streszczenie
stat4u